บริษัท คิวแฟค จำกัด

บริษัท คิวแฟค จำกัด

โรงงานผู้ผลิตเคมี ให้บริการครบวงจร

เราเป็นโรงงานผู้ผลิตเคมีทางการเกษตร, เคมีใช้ในบ้านเรือน, เคมีใช้ในปศุสัตว์ และเคมีอื่นๆ สามารถให้บริการครบวงจรตั้งแต่คิดสูตรการผลิต, การขึ้นทะเบียนสินค้า, จัดหาวัตถุดิบ, การผสมปรุงแต่ง, การแบ่งบรรจุ จนเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าสั่งผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

Type of product or service

ผู้ให้บริการครบวงจรในการผลิตเคมีใช้ในบ้านเรือนและทางการเกษตร

Minimum order

แล้วแต่ตกลง

Company name

บริษัท คิวแฟค จำกัด

Booth number

L32, L34

การใช้บริการเช่าคลังสินค้าและให้บริการรถขนส่ง

ให้บริการเช่าคลังสินค้า สามารถจัดเก็บได้ทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายและสินค้าทั่วไป, การบริหารจัดการคลังสินค้า เช่น การรับสินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ ส่งมอบให้ผู้มารับสินค้า พร้อมทั้งให้บริการขนส่งสินค้าถึงปลายทาง ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบบมาตราฐานสากล

Type of product or service

Logistic

Minimum order

แล้วแต่ตกลง

Company name

บริษัท คิวแฟค จำกัด

Booth number

L32, L34

เคมีสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย

เรามีสินค้าสำเร็จรูป กลุ่มเคมีกำจัดปลวก, เคมีจำกัดแมลงบินและแมลงคลาน สำหรับใช้ในบ้านเรือน ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและขึ้นทะเบียนกับกระทราวงสาธารณะสุขแล้ว พร้อมให้ลูกค้ามารับไปเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือสามารถขึ้นทะเบียนชื่อการค้าเป็นของลูกค้าเองได้

Type of product or service

เคมีกำจัดปลวกและเคมีกำจัดแมลงสำหรับใช้ในบ้านเรือน

Minimum order

แล้วแต่ตกลง

Company name

บริษัท คิวแฟค จำกัด

Booth number

L32, L34