ภาษีธุรกิจที่คนทำ e-commerce ควรรู้!

ภาษีธุรกิจที่คนทำ e-commerce ควรรู้!

ภาษีธุรกิจที่คนทำ e-commerce ควรรู้!

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการในหลายๆ ธุรกิจหันมาเปิด “ธุรกิจ E-commerce” กันอย่างเต็มตัว ซึ่งแน่นอนว่า E-commerce คือ การดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการซื้อขายกันแบบออนไลน์นั่นเอง และเราจะเห็นได้ว่าใน 5 ปีที่ผ่านมามันได้เติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ และถึงแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจก็มีการปรับตัวตามโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในทุกวัน

แต่คำถามสำคัญที่ตามมาคือ แล้วธุรกิจ E-commerce ที่ว่านี้ จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และเสียภาษีอย่างไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันกับคุณหนอม ถนอม เกตุเอม กูรูด้านภาษี เจ้าของเพจ “Taxbugnoms”

ซึ่งก่อนจะไปคิดเรื่องภาษี เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า “เราคือใคร” ความหมายคือทุกวันนี้เราทำธุรกิจแบบไหนอยู่ สมมุติคุณเปิดขายของออนไลน์ ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท มีสถานะทางกฏหมายคือ “บุคคลทั่วไปที่ทำธุรกิจ” ในชื่อของตัวเอง (บุคคลธรรมดา) อย่างที่สองคือ หากคุณทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะเรียกว่า จะถูกเรียกว่า “นิติบุคคล” นั่นเอง

เบื้องต้นเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในรูปแบบธุรกิจแบบไหน สิ่งที่ต้องตั้งคำถามต่อคือ เมื่อมันมีรูปแบบที่ต่างกัน สิ่งที่ตามมาคือประเภทของภาษีเงินได้ที่แตกต่างกัน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

และหากเป็นรูปแบบนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำนวณตามเกณฑ์ที่เรียกว่า “กำไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากร” (ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฏากร) ซึ่งสำหรับการเสียภาษีตามรูปแบบนี้จะมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนในการคำนวณกำไรสุทธินั่นเอง ซึ่ง “นิติบุคคล” จะมีทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และต้องมีการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี พร้อมทั้งมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

และอีกเรื่องหนึ่งที่คนทำธุรกิจ E-commerce จะต้องรู้และเตรียมตัวเลยคือ เมื่อไหร่ที่ธุรกิจของเรามีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีหน้าที่จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมชำระภาษีในส่วนนี้ให้ถูกต้องเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามเรื่องการเสียภาษีของธุรกิจนั้น มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ครอบด้วยกฎหมายเยอะมาก หากนักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจ ไม่แน่ใจว่าธุรกิจของเราควรจะต้องเสียภาษีแบบใด เราแนะนำให้ควรมีที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ หรือสอบถามข้อมูลจากทางกรมสรรพากร เพื่อให้เราดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส ปลอดภัย และถูกต้อง

และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ ภาษีธุรกิจที่คนทำ e-commerce ควรรู้! ในเบื้องต้นที่คุณหนอมนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ และสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ปรึกษาที่จะช่วยสร้างธุรกินของคุณให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งในด้านสินค้าและบริการ หรือความถูกต้องในการจัดการภาษี เราอยากแนะนำงาน Manufacturer Expo 2022 ที่รวบรวมผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งหลากหลายวิทยากรชื่อดังที่จะมาแนะนำคุณเกี่ยวกับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ เพื่อเสริมความแกร่งของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจตนเองต่อไป

e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2022
จัดวันที่ 27- 29 ตุลาคม 2022
ฮอลล์ 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3V6Fxuc

สอบถามข้อมูลติดต่อ:
Tel. 02-229-3537
Email: ebiz@nccexhibition.com
oemexpo@nccexhibition.com

ติดตามรายละเอียดงานได้ที่:
Website: https://ebizexpoasia.com
https://oemexpo.biz

Facebook: https://www.facebook.com/ebizexpoasia
https://www.facebook.com/oemexpo

IG: https://instagram.com/ebizexpo
https://www.instagram.com/oemmanufacturerexpo

Line: @ebizexpoasia
@oemexpo