รู้จัก Strategic Thinking แนวคิดที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

รู้จัก Strategic Thinking แนวคิดที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

รู้จัก Strategic Thinking แนวคิดที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น เราจำเป็นต้องมีการวางแผนและคิดกลยุทธ์ ซึ่งการวางแผนโดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุผลเชิงตรระกะและวางแผนอย่างรอบคอบเป็นขั้นเป็นตอนนั้น เราเรียกแนวคิดนี้ว่า Strategic Thinking หรือแนวคิดเชิงกลยุทธ์

Strategic Thinking สามารถนำมาปรับใช้ได้กับการทำธุรกิจที่เหมาะสำหรับ Startup รุ่นใหม่ๆ หรือแม้กระทั้งผู้บริหารระดับสูงก็ต้องศึกษาวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนภาพรวมขององค์กร ตลอดจนการคิดวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงอนาคตด้วย

ซึ่งวันนี้ e-Biz & OEM Manufacturer Expo ได้รวบรวม 2 ทักษะสำคัญที่นำแนวคิดเชิงกลยุทธ์มาใช้ ที่จะทำให้ Startup รุ่นใหม่ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายการทำธุรกิจได้ ผ่านการวิเคราะห์วางแผนงานอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

1. Strategic Innovation คือการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาปรับใช้ในทางกลยุทธ์มากขึ้น การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ จะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่าง ความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ซึ่งสรุปได้ว่า ธุรกิจใหม่ควรเกิดจาก การสร้างกลยุทธ์บวกกับนวัตกรรม ที่จะพาไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้

2.Paradigm Shift คือเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ เช่น การเปลี่ยนเทคนิคการตลาดให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ Startup รุ่นใหม่ๆ ได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความพึงพอใจหรือสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้

และทั้งหมดนี้คือ Strategic Thinking แนวคิดที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ e-Biz Expo ได้รวบรวมมาฝากทุกคนกันในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง และไม่หยุดที่จะพัฒนาเรียนรู้กันต่อไป เพราะหากมีความรู้ และความพร้อมในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรในอนาคต เราก็จะสามารถตั้งรับกับปัญหาได้

และหาก Startup รายไหนสนใจอยากที่จะเรียนรู้เรื่องการตั้งต้นทำธุรกิจ ทาง NCC ก็อยากเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมงาน e-Biz Expo & OEM Manufacturer Expo 2022 งานที่เปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นอยากทำธุรกิจ หรือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้มาเรียนรู้กับวิทยากรที่ชำนาญการในด้านการทำธรุกิจ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างเช่น Consumer Trend, การตลาดออนไลน์, การเก็บ Data ในธุรกิจ Ecommerce หรือแม้แต่การอัพเดตภาษีธุรกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้

e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2022
จัดวันที่ 27- 29 ตุลาคม 2022
ฮอลล์ 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3V6Fxuc

สอบถามข้อมูลติดต่อ:
Tel. 02-229-3537
Email: ebiz@nccexhibition.com
oemexpo@nccexhibition.com

ติดตามรายละเอียดงานได้ที่:
Website: https://ebizexpoasia.com
https://oemexpo.biz

Facebook: https://www.facebook.com/ebizexpoasia
https://www.facebook.com/oemexpo