ตามติด ‘เทรนด์ Packaging design’ ตอบรับวิถีชีวิต New normal

ตามติด ‘เทรนด์ Packaging design’ ตอบรับวิถีชีวิต New normal

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ต่างพากันสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ก่อให้เกิดขยะมหาศาล สร้างความกังวลเกี่ยวกับขยะในมหาสมุทรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) ที่สามารถนำกลับรีไซเคิลจึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น

นี่คือ 4 แนวโน้มของ Packaging design ตอบรับวิถีชีวิต New normal

1. Packaging ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ง่าย ช่วยลดการเกิดขยะในครัวเรือน
บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวกำลังจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการป้องกันตนเองในด้านสุขอนามัยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายไวรัส หากแต่ผู้บริโภคยังคงตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของขยะในครัวเรือน จึงพยายามหาวิธีจัดการกับขยะเหล่านั้น ดังนั้น การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ง่ายจะกลายเป็นเทรนด์การออกแบบที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

2. เน้นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การดีไซน์บรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องเน้นการออกแบบที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้บริโภคยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นหลักหากต้องออกไปทานข้าวนอกบ้าน แต่ยังคงให้ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เน้นวิจัย พัฒนา และออกแบบ Packaging ที่คงความแข็งแรงแต่ย่อยสลายง่าย ตอบโจทย์ธุรกิจ e-commerce
ระบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์บางประเภทที่เลือกใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิล เพื่อป้องกันสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดความเสียหายและส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย เราจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาการดีไซน์วัสดุและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในอนาคตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. เน้นดีไซน์สะอาดตา ปลอดภัย และทนความร้อน ตอบรับเทรนด์ Food delivery
ธุรกิจ Food delivery จะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ร้านอาหารต่างปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งพวกเขาต่างต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีการดีไซน์ที่สวยงาม พร้อมส่งมอบอาหารอุ่นร้อนเมื่อถึงมือผู้บริโภค