บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

OEM สินค้าทำความสะอาด One Stop Service

PEERAPAT OEM มีคำตอบ สินค้าทำความสะอาดคุณภาพ ขายง่ายกำไรงาม One Stop Service จบครบพร้อมขาย โรงงานใหญ่ สินค้าคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล วิจัยพัฒนาจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

Type of product or service

Cleaning products / ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

Minimum order

ชนิดน้ำ ขั้นต่ำ 1,000 ลิตร ชนิดผง 500 K.G.

Company name

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Booth number

L30

ค่าจดทะเบียนและค่าพัฒนาสูตร เริ่มต้นเพียง 9,000 บาท

PEERAPAT OEM มีคำตอบ สินค้าทำความสะอาดคุณภาพ ขายง่ายกำไรงาม One Stop Service จบครบพร้อมขาย โรงงานใหญ่ สินค้าคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล วิจัยพัฒนาจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

Type of product or service

Cleaning products / ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

Minimum order

ชนิดน้ำ 1,000 ลิตร ชนิดผง 500 K.G.

Company name

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Booth number

L30

โรงงานคุณภาพมาตรฐานสากล

PEERAPAT OEM มีคำตอบ สินค้าทำความสะอาดคุณภาพ ขายง่ายกำไรงาม One Stop Service จบครบพร้อมขาย โรงงานใหญ่ สินค้าคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล วิจัยพัฒนาจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

Type of product or service

Cleaning products / ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

Minimum order

ชนิดน้ำ 1,000 ลิตร ชนิดผง 500 K.G.

Company name

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Booth number

L30