เจาะลึก #ธุรกิจอาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat) หลังโควิด โอกาสทำเงิน SME ไทย

เจาะลึก #ธุรกิจอาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat) หลังโควิด โอกาสทำเงิน SME ไทย

Main story:

  • การระบาดของโควิด-19 ทำให้โลกต้องวางมาตรการ ‘Social Distancing’ เพื่อยับยั้งการระบาด
  • ผลที่ตามมาคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ลดการออกจากบ้าน ปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหาร และหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
  • ผู้บริโภคนิยมอาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat) มากขึ้น(Modern Trade)
------------------------------------------------------------------------------

เจาะลึก #ธุรกิจอาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat) หลังโควิด โอกาสทำเงิน SME ไทย

1) แนวโน้มความเป็นเมืองหรือวิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization) ที่ขยายเพิ่มขึ้นกว่า 70% ในปี 2050 ประเทศที่ขยายตัวมากที่สุดคือ จีนและอินเดีย

2) รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นิยมอยู่คนเดียวหรือครอบครัวเล็กๆ ทานอาหารแบบง่ายๆ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3) การเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ทั่วโลกเพิ่มขึ้น ในปี 2050 จะมีประชากรที่มีอายุ 60+ เป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด

4) การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น การวางเครื่องขายอาหารอุ่นพร้อมทานอัตโนมัติในพื้นที่ห่างไกลหรือโรงเรียน การใช้แอปพลิเคชั่นผ่านมือถือเพื่อสั่งซื้อและบริการจัดส่งอาหาร

5) ปี 2020 ภาพรวมทั้งปีตลาดเติบโต 25.93% คิดเป็นมูลค่ากว่า 114,342 ล้านบาท (US$3,671M)

6) กลุ่มตลาดหลักในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ อเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน คิดเป็น 66.5% ของมูลค่าตลาดโลก

7) ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่เป็น ‘Clean Label’ ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสจากธรรมชาติผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด ฉลากอาหารสั้น กระชับ บอกแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และส่วนประกอบผสมพื้นๆ

8) อเมริกาประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์ และมีกระแสต่อต้านการบริโภคอาหารที่มาจาสัตว์ที่โดนเลี้ยงอย่างทารุณ

9) เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางเลือกของผู้ผลิตเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค คือ เทคโนโลยีการใช้ความดันสูง (High-Pressure Processing) เทคโนโลยีการใช้ไมโครเวฟ (Microwave) เทคโนโลยีการใช้ความถี่คลื่นวิทยุ (Radiofrequency) และเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก (Ohmic heating)

10) 3 แนวทางเสริมความแกร่งให้ SME คือ การปรับลดต้นทุน การผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่

------------------------------------------------------------------------------

“งาน OEM Manufacturer Expo” พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรม OEM ไทยให้เติบโตไปอีกขั้น เพิ่มโอกาสการขยายตัวด้านการขายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ พร้อมก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน!

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน OEM Manufacturer Expo งานแสดงสินค้าและบริการด้านผู้รับจ้างผลิตครบวงจร ครั้งที่ 3 ได้ที่ www.oemexpo.biz หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ oemexpo@nccexhibition.com