บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด

บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด

OEM รับจ้างผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบ

จากเดิมจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แคนเนอรี่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2544 เคยเป็นโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องมาก่อนจากนั้นได้ศึกษาข้อมูลและพัฒนาความรู้เรื่อยมาจนแปรสภาพเป็น บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ทางบริษัทดำเนินงานเป็นผู้รับจ้างผลิต OEM รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ของนม, นมปรุงแต่ง, ชา, กาแฟ, ชาสมุนไพร, น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารพร้อมบริโภค อาหารพร้อมปรุง ,อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, เครื่องเทศ, เครื่องปรุงรส, ซอสบางชนิด, ผลิตภัณฑ์จากนื้อสัตว์ ทางบริษัทคิดค้นและพัฒนาสูตรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทของเรามีใบอนุญาตผลิตอาหารที่ถูกต้องรับรองจากกระทรวงสารณสุข ผ่านมาตรฐานGHPและมีการรับรองจากฮาลาล โดยมีนายประกิจ จิตวิมังสนนท์ เป็นผู้ดำเนินกิจการบริหารงาน

Type of product or service

Dietary supplement / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Minimum order

300kg.

Brand Reference

VN,Lowell ฯลฯ

Company name

บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด

Booth number

L23,L25

OEM รับจ้างผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบ

จากเดิมจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แคนเนอรี่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2544 เคยเป็นโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องมาก่อนจากนั้นได้ศึกษาข้อมูลและพัฒนาความรู้เรื่อยมาจนแปรสภาพเป็น บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ทางบริษัทดำเนินงานเป็นผู้รับจ้างผลิต OEM รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ของนม, นมปรุงแต่ง, ชา, กาแฟ, ชาสมุนไพร, น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารพร้อมบริโภค อาหารพร้อมปรุง ,อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, เครื่องเทศ, เครื่องปรุงรส, ซอสบางชนิด, ผลิตภัณฑ์จากนื้อสัตว์ ทางบริษัทคิดค้นและพัฒนาสูตรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทของเรามีใบอนุญาตผลิตอาหารที่ถูกต้องรับรองจากกระทรวงสารณสุข ผ่านมาตรฐานGHPและมีการรับรองจากฮาลาล โดยมีนายประกิจ จิตวิมังสนนท์ เป็นผู้ดำเนินกิจการบริหารงาน

Type of product or service

Dietary supplement / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Minimum order

10,000 แคปซูล หรือ 10,000 ซอง

Brand Reference

Newway

Company name

บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด

Booth number

L23,L25

OEM รับจ้างผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบ

จากเดิมจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แคนเนอรี่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2544 เคยเป็นโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องมาก่อนจากนั้นได้ศึกษาข้อมูลและพัฒนาความรู้เรื่อยมาจนแปรสภาพเป็น บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ทางบริษัทดำเนินงานเป็นผู้รับจ้างผลิต OEM รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ของนม, นมปรุงแต่ง, ชา, กาแฟ, ชาสมุนไพร, น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารพร้อมบริโภค อาหารพร้อมปรุง ,อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, เครื่องเทศ, เครื่องปรุงรส, ซอสบางชนิด, ผลิตภัณฑ์จากนื้อสัตว์ ทางบริษัทคิดค้นและพัฒนาสูตรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทของเรามีใบอนุญาตผลิตอาหารที่ถูกต้องรับรองจากกระทรวงสารณสุข ผ่านมาตรฐานGHPและมีการรับรองจากฮาลาล โดยมีนายประกิจ จิตวิมังสนนท์ เป็นผู้ดำเนินกิจการบริหารงาน

Type of product or service

Food and beverages / อาหารและเครื่องดื่ม

Minimum order

300kg.

Brand Reference

ลุกหยิก

Company name

บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด

Booth number

L23,L25