ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล

ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม - vitamin c jelly , เม็ดอม

ผู้ผลิต OEM/ODM ชั้นนำของประเทศไทยในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ และสารสกัดจากสมุนไพร One-Stop Solution ประหยัดเวลาและเงินของคุณด้วยบริการแบบครบวงจรในด้านการผลิต การจัดหา บรรจุภัณฑ์ และการติดฉลากไปจนถึงการขนส่ง

Type of product or service

Dietary supplement / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Minimum order

vitamin c jelly , เม็ดอม 5,000,000 เม็ด/Lot

Brand Reference

Decathlon , Dksh

Company name

T.Man Pharmaceutical : ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล

Booth number

M06

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม luteina capsule

ผู้ผลิต OEM/ODM ชั้นนำของประเทศไทยในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ และสารสกัดจากสมุนไพร One-Stop Solution ประหยัดเวลาและเงินของคุณด้วยบริการแบบครบวงจรในด้านการผลิต การจัดหา บรรจุภัณฑ์ และการติดฉลากไปจนถึงการขนส่ง

Type of product or service

Dietary supplement / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Minimum order

luteina capsule 100,000 เม็ด/Lot

Brand Reference

Decathlon , Dksh

Company name

T.Man Pharmaceutical : ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล

Booth number

M06

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม tmt whey protein

ผู้ผลิต OEM/ODM ชั้นนำของประเทศไทยในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ และสารสกัดจากสมุนไพร One-Stop Solution ประหยัดเวลาและเงินของคุณด้วยบริการแบบครบวงจรในด้านการผลิต การจัดหา บรรจุภัณฑ์ และการติดฉลากไปจนถึงการขนส่ง

Type of product or service

Dietary supplement / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Minimum order

tmt whey protein 1,800 Kg/Lot

Brand Reference

Decathlon , Dksh

Company name

T.Man Pharmaceutical : ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล

Booth number

M06